Garanție

GARANȚIA

Toate bunurile comercializate de către Sanistore.ro cu excepția celor resigilate beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție făcând cele resigilate), în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul Bunurilor vândute și livrate de Sanistore, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către importatorii produselor cu centre de service pe teritoriul țării.

Garanțiile pot fi transmise alături de produse în colet, fie în format electronic după livrarea bunurilor. În ambele variante, garanția este valabila începând cu data livrării.

În cazul în care garanția nu v-a fost transmisă nici fizic nici electronic in 48 (patruzeci și opt) ore de la livrare, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe email la adresa: office@banyodesign.ro.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători sau importatori, bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. Lipsa certificatului de garanție al bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzeci și opt) ore de la recepționarea produselor, conform specificațiilor de la punctul 13.4 din Termeni și condiții. (hyperlink către pagina Termeni și condiții).

Pentru a putea beneficia de garanție, la trimiterea în service, bunul trebuie să fie însoțit de:

 • factura de achiziție a produsului în original (sau o copie a acesteia);
 • certificatul de garanție în original;
 • accesoriile și documentația cu care a fost livrat produsul (inclusiv soft/drivere pe CD/DVD);
 • descrierea cât mai detaliată a defectului reclamat.
 • toate documentele referitoare la garanție emise de producător sau importator, livrate împreună cu produsul în ambalajul original (ex: Warranty Card, Warranty Information, etc.) chiar dacă acestea nu sunt completate.

Condiții de neacordare a garanției.

Garanția NU se acorda produselor, părților de produs sau componentelor care, în opinia Vânzătorului sau a service-ului autorizat (mentionată în scris) s-au defectat datorită:

 • greșelilor de instalare, setare și/sau întretinere, de transport; 
 • neglijenței sau neatenției (neobservarea sau nerespectarea informațiilor din instrucțiunile de utilizare, nerespectarea parametrilor de alimentare de exemplu tensiune, frecvență);
 • manipulării necorespunzătoare, (lovituri, crăpături, ciobiri), unități optice (CD/DVD) defectate datorită spargerii CD-ului în interior;
 • utilizării produselor în condiții neadecvate (calitatea necorespunzătoare a apei, prize fără împământare, tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, în condiții de umiditate, praf, noxe, sub acțiunea substanțelor chimice etc.
 • intervențiilor mecanice sau plastice asupra produselor de către persoane neautorizate;
 • schimbării stării originale a aparatului cauzată de păstrarea în condiții improprii și de intemperii;
 • accidentelor mecanice, electrice, electromagnetice, chimice etc. (componente/piese arse sau plesnite, surse defecte, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interior);

Garanția obiectelor sanitare – particularități:

Garanția nu se extinde asupra materialelor consumabile și pieselor de uzură regulată. Toate componentele, cum ar fi garniturile de etanșare, acumulatorii pentru baterii cu senzor, care au o uzură naturală, sunt excluse de la garanție. Pastila ceramică a cartușului este considerată consumabil cu o uzură naturală în timp. Părțile flexibile nu fac obiectul garanției dacă sunt deteriorate prin folosire neadecvată, forțări, ruperi sau uzări datorate manipulării improprii.

Nu se acordă garanție pentru defecțiuni cauzate de:

 • montarea incorectă;
 • instalarea sau începerea instalării de către personal necalificat;
 • calamități naturale;
 • manipulare improprie sau neglijentă;
 • întretinere sau folosire necorespunzătoare.
 • defecțiuni induse de factori electro-chimici, precum și o cantitate excesivă de impurități în apa din rețea (pentru prevenirea acestora este obligatorie montarea unor filtre sau robineți colțari cu filtru pe conductele de alimentare cu apă);

Date tehnice privind instalarea:

 • presiune recomandata: 1-5 bari;
 • presiune maximă: 10 bari;
 • temperatura recomandată: 65°C.
 • temperatura maximă: 85°C;

*Atenție: Materialele pentru racordare cad în sarcina cumpărătorului.

Instrucțiuni de întreținere:

 • curățați cu detergent lichid sau numai cu clăbuc de săpun;
 • îndepărtați depunerile de calcar folosind soluția decalcifiantă;
 • după curățare, spălați cu apă curată și lustruiți cu o cârpă curată;
 • nu folosiți detergenți care conțin acizi sau agenți abrazivi.

Pentru baterii și panouri de dus, Cumpărătorul este obligat, în cadrul perioadei de garanție, să asigure montajul, întreținerea și mentenanța produselor cu instalatori autorizați, precum și purjarea instalației înainte de montajul reperelor ce fac obiectul acestei garanții, astfel:

 • la baterii este obligatorie schimbarea filtrelor la o perioada de 6-9 luni.
 • la panouri de duș, căzi și cabine cu hidromasaj este obligatorie și curățarea instalațiilor cu soluții de decalcifiere, de către instalatori autorizați.

Garanția Produsele Resigilate – Particularități

Produsele resigilate sunt produse perfect funcţionale, testate de către departamentul nostru tehnic, cu ambalaj original deschis sau care prezintă urme de deteriorare. Aceste produse provin, în general, din expunerea în showroom-uri și pot prezenta uşoare urme de uzură (ex: zgârieturi superficiale). Toate aceste deficienţe estetice sau deteriorări sunt menţionate în descrierea produsului respectiv.

Deoarece aceste produse resigilate beneficiază de preţuri reduse faţă de produsele similare sigilate, în anumite cazuri este posibilă oferirea unei perioade de garanţie mai mică față de garanția unui produs echivalent nou. Această garanție redusă va fi specificată ca atare în descrierea produsului resigilat respectiv.